Mered yn Canu : Rhagor ‘to!

28 Gorf

Mered a Canu Cylch

Dyma pwt o fy nghyfardod diweddar recordiais a Dr. Meredydd Evans.

Mi oedd yn fraint a phleser, fel y clywch

Gyda diolch mawr i Phyllis hefyd am ei hamser.

Sawl dywediad bachog gan Dr. Evans, tipyn o gymeriad. A’r llais dal yn bur a pheraidd hefyd.

WW

Advertisements

Mered yn trafod ei waith gyda Gai Toms ar “Bethel”

13 Gorf

Dr. Meredydd Evans yn son am ei gydwaith efo Gai Toms; “Bethel”.

Pleser trafod y cywaith a f’ysbrydolodd ail-gysylltu a Mered wedi pymtheg mlynedd a mwy i ni gwrdd ddiwethaf!

WW

Dolen ‘Souncloud’ i glywed Mered yn datgan ei farn ar y defnydd o’r gair ‘gwerin’!

29 Meh

Dr Meredydd Evans (Mered i’w g yfoedion wrth gwrs) yn trafod gwir ystyr y gair gwerin, ac yn datgelu ei fod wrth ei fodd yn gwrando i Radio Cymru!

Mered a’r gair Gwerin

Croeso! A gwers gan Bethan Bryn

25 Meh

Dyma flog newydd i hybu Gwyl Cerdd Dant 2013 : Ystrad Fflur

 

Bethan Bryn sy’n ein tywys trwy daith Cerdd Dant i’r Bont eleni :

www.facebook.com/GwylCerddDantYstradFflur2013