Archif | Medi, 2013

Bethan Bryn a Wyn!

27 Medi

Gwersi Cerdd Dant yn parhau efo Bethan Bryn

Gyda diolch mawr am y croeso, edrych ymlaen i gystadlu!

Dr Meredydd Evans ar dwristiaeth ddiwylliannol

26 Medi

Dyma farn Dr. Meredydd Evans ar swyddogaeth gweinidog y Gymraeg yng nghyd-destun diwylliant, yr iaith a cherddoriaeth draddodiadol Cymru.

“Does yna ddim trefn, does neb yn gweithio ar y peth.”

Can diolch i Mered a Phyllis am y croeso unwaith eto.

Wyn Williams

Prosiect Pan Cymru Prifysgol Aberystwyth a Chwmni Teledu Telesgop.

Cedwir pob hawl.

Ariannwyd y prosiect gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.